Magerotte - Les produits de la ferme
Onze online winkel :

Uw mandje is leeg
Kijk in onze winkel
Ferme Magerotte
Le Porc des Prairies d'Ardenne

Rue de Lahaut, 11 - B-6950 Nassogne
T : +32(0)84 21 06 29 - F : +32(0)84 22 14 29
Ons gedeponeerd handelsmerk :
   

 Voorwaarden & Garanties

PRIJS:
 • Prijzen worden opgegeven in euro.
 • De totale verkoopprijs van onze producten is samengesteld uit de prijs van het product, verhoogd met de verzendkosten in functie van het totaal gewicht van de bestelling en het land van bestemming.
 • Magerotte Entreprises behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar tarieven te veranderen en waarborgt de volledige transparantie van haar tarieven.
 • De toegepaste prijs is altijd de aangekondigde prijs op de web site op het ogenblik van de bestelling.
BESTELLING:
  De klant raadpleegt de cataloog, bekijkt de producten in detail, en kiest degene die hem bevallen en klikt om ze aan zijn mandje toe te voegen.
 • Door vervolgens te klikken op het deel " zie mandje " en " noteer de bestelling ", hoeft de klant slechts de korte aanwijzingen te volgen om zijn aankoop af te sluiten.
 • Zodra de bestelling gevalideerd is, ontvangt de klant binnen de 24 u een bericht ter bevestiging met vermelding van de totaal te betalen verkoopprijs.
BETALING:
 • De enige aanvaarde betalingswijze is bankoverschrijving.
 • Gegevens:
  • Houder van de bankrekening: Magerotte Entreprises sa
  • N° van de bankrekening: IBAN : BE06 0015 5526 1422
  • Code Swift/BIC : GEBABEBB
  • Adres van de bank: Fortis, Av. de Ninove 26 -5580 Jemelle
GEWICHT:
 • Het gewicht van de artikelen wordt bij benadering aangegeven.
 • Bij de bestelling, mag de klant het gewenste benaderend gewicht opgeven.
 • Magerotte Entreprises probeert het product te leveren, dat het dichts overeenkomt met het opgegeven gewicht.
 • Het gewicht van het product kan trouwens een variatie van ongeveer 3 % ondergaan.
LEVERING:
 • Magerotte Entreprises belast zich met de levering van de bestelling op het adres, opgegeven door de klant.
 • Magerotte Entreprises kiest het gepaste en meest geschikte vervoermiddel en transportfirma om de levering uit te voeren.
 • De producten zijn steeds vacuümverpakt.
 • Na ontvangst van de bankoverschrijving, verbindt Magerotte Entreprises er zich toe alle bestelde referenties te leveren aan zijn transporteur en dit binnen een termijn van 24 werkuren.
 • Om de levering uit te voeren, heeft de transporteur tussen 3 en 14 dagen nodig naargelang het land van bestemming.
TERUGZENDING
 • Als de klant niet tevreden is over het door Magerotte Enterprises geleverde product, beschikt hij over een termijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum, om zijn teruggaverecht te laten gelden
 • De goederen reizen steeds op risico en gevaar van de bestemmeling.
 • Het is aan de klant om de staat van de colli's na te zien bij ontvangst.
 • In geval van teruggave, zijn de verzending- en transportkosten te allen tijde ten laste van de klant .
 • Als een product vetter of droger of harder is dan normaal, vormt dit geen aanleiding voor teruggave of klacht, vermits het hier gaat om persoonlijke inschatting en smaak van elke klant.
 • Een teruggave wordt slechts aanvaard, als het product in perfecte staat is en de originele verpakking intact is.
 • Eens de goederen terug zijn en hun toestand nagezien, zal Magerotte Entreprises overgaan tot de terugbetaling via overschrijving.
 • In geval van terugzending van goederen, moet de klant Magerotte Entreprises verwittigen per e-mail op het adres: info@magerotte.be
 • De goederen moeten teruggestuurd worden naar volgend adres:
   MAGEROTTE ENTREPRISES sa
   Rue de LAHAUT 11
   B 6950 NASSOGNE
   BELGIUM
GESCHILLEN:
 • De klant erkent kennis te hebben genomen, op het ogenblik van de bestelling, van de huidige voorwaarden en garanties en aanvaardt deze onvoorwaardelijk.
 • In geval van geschil, is alleen de rechtbank van Marche-en-Famenne bevoegd. RECHT OP PRIVACY:
 • Magerotte Entreprises verbindt er zich toe geen enkele informatie, van gelijk welke aard ook, betreffende haar klanten door te geven, noch tegen betaling,noch gratis, en voor gelijk welk doel.
FR - NL - EN        ©Copyright 2024 - Magerotte Entreprises sa - Veefokkerij - Beenhouwerij - Charcuterie - Vleeswaren - Gecreërd door Wikiwi.be